Epine.nl
Epine.nl
Burgemeester Keijzerweg 14
3352AR Papendrecht
078-6416410 - klantenservice@epine.nl

Stappenplan Salvus Novellara Hotelkluizen


Belangrijk

 • Bewaar uw gebruikerscode op een veilige plek. Gebruik geen persoonlijke informatie
  zoals verjaardagen en telefoonnummers.
 • Bewaar de noodsleutel op een veilige plek, maar niet in de kluis zelf!
 • De gebruikerscodes kunnen door de hotelgasten als tijdelijke codes worden gebruikt.
 • Indien de kluis voor langere tijd niet gebruikt wordt, graag de batterijen verwijderen.
 • Bij vragen betreffende kluis kunt u altijd contact opnemen met uw dealer.

Plaatsing batterijen

 • Indien het voltage van de batterijen onvoldoende is, zal de display LO-BAT aangeven. De
  batterijen dienen dan verwijderd te worden. Denk bij het weggooien van de oude batterijen ook
  aan het milieu.
 • Let op: Indien u ‘ENTER’ indrukt toont de display HI-BAT of LO-BAT; HI-BAT betekent
  normale voltage, LO-BAT betekent dat de voltage onvoldoende is en de batterijen vervangen
  moeten worden.

In gebruikname van de kluis

Het kluisslot bevat een hotelfunctie. Dit houdt in dat na elke opening de gebruikerscode wordt gereset. Indien u de kluis sluit met een gebruikerscode, dient u deze gebruikerscode te gebruiken om de kluis wederom te openen.

De kluis wordt met geopende deur geleverd. Plaats na het uitpakken van de kluis 5 AA/1.5V nieuwe batterijen van goede kwaliteit. Let op: programmeer nu eerst de gebruikerscode met open deur en ingetrokken schoten! Een master code dient ook altijd geprogrammeerd te
worden.

Toets uw nieuwe gebruikerscode in (3 tot 6 cijfers) met ingetrokken schoten en druk de (ENTER) toets in ter bevestiging. Uw nieuwe
gebruikerscode is nu geprogrammeerd.

Let op: wanneer een gebruikerscode ingevoerd wordt wanneer de schoten ingetrokken zijn, wordt deze gebruikerscode ook opgeslagen als uw
(nieuwe) gebruikerscode. Indien u dus een keer een andere code intoetst wanneer de schoten ingetrokken zijn, is deze andere code uw nieuwe
gebruikerscode.

De mastercode programmeren / wijzigen. Let op! Wijzig de code altijd met open deur.

Er zijn 6 verschillende mastercodes mogelijk (fabriekscode 123456) en deze worden benoemd als “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, in dit voorbeeld wordt “02” gebruikt.

 1. Toets “#” + “#”” + “16802” + “ENTER” + OUDE MASTERCODE (123456) + “ENTER”.
 2. Toets uw nieuwe mastercode (6 cijfers) en druk de “ENTER” toets in.
 3. Toets uw nieuwe mastercode nogmaals in en druk de “ENTER” toets ter bevestiging.

Om alle mastercodes te wijzigen, moet u de instructies voor alle zes mastercodes herhalen, 16801 voor mastercode 01, 16803 voor mastercode 03 etc.

De mastercode moet altijd uit 6 cijfers bestaan!

Tijd wijzigen

Sluit eerst de deur. Toets “SET” in. De urenweergave op de display gaat nu knipperen. Gebruik de toets “H/M” om de uren in te stellen. Toets nogmaals “SET” in om de minuten in te stellen. Gebruik de “H/M” toets om de minuten in te stellen. Bevestig de tijd door nogmaals de “SET”
toets in te drukken.

Noodsleutelfunctie

Indien de batterijen leeg zijn of indien de master/gebruikerscode onbekend is, kunt u de noodsleutel gebruiken om de kluis te openen.

Bewaar de noodsleutel nooit in de kluis!

Installatie

De kluis kan via de bodem en/of achterwand verankerd worden.

Specificaties

Uitwendige afmetingen (mm): 400B*190H*410D
Gewicht: 12 KG
Batterijen: 5 batterijen type AA/1.5V (Alkaline)

Vragen? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel.

Persoonlijk advies ®

 • Uitgebreid betaalgemak: