Epine.nl
Epine.nl
Burgemeester Keijzerweg 14
3352AR Papendrecht
078-6416410 - klantenservice@epine.nl

Stappenplan Salvus Palermo elo

Handleiding Palermo elektronisch slot

Algemene informatie

 • Dit slot kan geprogrammeerd worden met één of twee 6 tot 8-cijferige code(s).
 • Elke toetsingave (behalve ENTER) wordt bevestigd door een kort signaal en het knipperen van het groene lampje.
 • Indien er 10 seconden niets wordt ingetoetst, zal het slot automatisch weer uitgaan.
 • Het slot kan optioneel geprogrammeerd worden met een openingsvertraging en een openingsvenster.

Kluisdeur openen

De mastercode is bij ingebruikname 1-2-3-4-5-6. De gebruikerscode is standaard niet geactiveerd.

 1. “ON”-toets intoetsen (u hoort een signaal en het groene lampje brandt).
 2. Mastercode of gebruikerscode intoetsen gevolgd door “ENTER”.
 3. Kluisdeur (binnen 5 seconden) ontgrendelen en openen.

Kluisdeur sluiten

 1. Deur sluiten en de handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle de blokkering testen.

Anti-manipulatie

Als de ingegeven code onjuist is, volgt een lang signaal en gaat het rode lampje branden. Na driemaal een onjuiste code, wordt het
toetsenbord gedurende vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode knippert het rode lampje elke vijf seconden.

Let op! Programmeer het elektronisch slot alleen bij geopende deur!

Mastercode programmeren

 1. “ON”-toets intoetsen gevolgd door “ENTER”, “1”, “ENTER”
 2. Huidige mastercode invoeren gevolgd door “ENTER”.
 3. Nieuwe mastercode (6 tot 8 cijfers) invoeren gevolgd door “ENTER”.
 4. Ter bevestiging nieuwe mastercode nogmaals invoeren gevolgd door “ENTER”.

Indien de procedure correct is uitgevoerd, hoort u twee signalen en knippert het groene lampje. Bij een invoerfout (lang signaal en rood
lampje) blijft de oude code actief en kunt u het nogmaals proberen.

Gebruikerscode programmeren (met mastercode)

 1. “ON”-toets intoetsen gevolgd door “ENTER”, “2”, “ENTER”.
 2. Geldige mastercode invoeren gevolgd door “ENTER”.
 3. Nieuwe gebruikerscode (6 tot 8 cijfers) invoeren gevolgd door “ENTER”.
 4. Ter bevestiging nieuwe gebruikerscode nogmaals invoeren gevolgd door “ENTER”.

De signalen (geluid en lampjes) zijn hetzelfde als bij het programmeren van de mastercode.

Gebruikerscode programmeren (zonder mastercode)

 1. “ON”-toets intoetsen gevolgd door “ENTER”, “3”, “ENTER”
 2. Huidige gebruikerscode invoeren gevolgd door “ENTER”.
 3. Nieuwe gebruikerscode (6 tot 8 cijfers) invoeren gevolgd door “ENTER”.
 4. Ter bevestiging nieuwe gebruikerscode nogmaals invoeren gevolgd door “ENTER”.

De signalen (geluid en lampjes) zijn hetzelfde als bij het programmeren van de mastercode.

Gebruikerscode verwijderen

 1. “ON”-toets intoetsen gevolgd door “ENTER”, “0”, “ENTER”.
 2. Geldige mastercode invoeren gevolgd door “ENTER”.
 3. De gebruikerscode is verwijderd. Alleen de mastercode is nog geldig.

De signalen (geluid en lampjes) zijn hetzelfde als bij het programmeren van de mastercode.

Openingsvertraging / openingsvenster

Openingsvertraging = na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode kunt u het slot openen. Openingsvenster = een tijdsperiode (na het verstrijken van de openingsvertraging) waarin u het slot kunt openen door het ingeven van een geldige toegangscode.

Openingsvertraging / openingsvenster programmeren

 1. “ON”-toets intoetsen gevolgd door een geldige toegangscode en “ENTER”.
 2. Open vervolgens het slot.“ON”-toets intoetsen gevolgd door “ENTER”, “6”, “ENTER”.
 3. Herhaal de geldige toegangscode gevolgd door “ENTER”.
 4. Twee cijfers intoetsen voor de gewenste openingsvertraging (01 – 99 minuten).
 5. Eén cijfer intoetsen voor de gewenste openingsvenster (1 – 9 minuten) gevolgd door “ENTER”.
 6. Test de geprogrammeerde functies door het sluiten en openen van het slot. Let op! Alleen bij open deur testen.

Kluisdeur openen bij geprogrammeerde openingsvertraging / openingsvenster

 1. “ON”-toets intoetsen (u hoort een signaal en het groene lampje brandt).
 2. Mastercode of gebruikerscode intoetsen gevolgd door “ENTER”.
 3. De openingsvertraging start: het rode LED-lampje knippert elke vijf seconden.
 4. Zodra de openingsvertraging is afgelopen, hoort u een geluidssignaal.
 5. Het openingsvenster start: elke vijf seconden knippert het rode LED-lampje en hoort u een geluidssignaal.
 6. Toets een geldige master code of gebruikerscode gevolgd door “ENTER” voordat het openingsvenster verstrijkt.
 7. Kluisdeur (binnen 5 seconden) ontgrendelen en openen.

Geluidssignaal aan/uit

Elke vijf seconden knippert het rode LED-lampje en hoort u een geluidssignaal tijdens het openingsvenster. Het is mogelijk om dit
geluidssignaal aan of uit te schakelen al gelang uw voorkeur:

 1. “ON”-toes intoetsen gevolgd door “ENTER”, “5”, “ENTER”.
 2. Toets een geldige toegangscode in gevolgd door “ENTER”. Het geluidssignaal is nu aan- of uitgeschakeld.

Batterij- en noodstroomvoorziening

Het slot werkt op een 9V Alkaline blokbatterij (6LR61). Als de batterij bijna leeg is hoort u een signaal en knippert het rode lampje vijf keer
nadat u “ON” hebt ingetoetst. U kunt de kluis dan alleen nog openen. Programmeren van het slot is niet meer mogelijk. U dient de batterij
dan zo spoedig mogelijk te vervangen.

Schroef het batterijklepje aan de binnenkant van de deur los. Neem de batterij uit, plaats een nieuwe batterij en schroef vervolgens het
klepje weer vast. Test vervolgens het openen en sluiten een paar keer met geopende deur.

Op het toetsenbord bevindt zich de noodstroomvoorziening voor het geval de geplaatste batterij geheel leeg is geraakt. Terwijl u een 9V
blokbatterij goed tegen de “+” en “-” houdt, volgt u de normale openingsprocedure om de kluis te openen. Hierna kunt u de lege batterij
vervangen.

Vragen? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel.

 

Persoonlijk advies ®

 • Uitgebreid betaalgemak: