Epine.nl
Epine.nl
Burgemeester Keijzerweg 14
3352AR Papendrecht
078-6416410 - klantenservice@epine.nl

Gecertificeerde kluizen

Wanneer je je verdiept in de wereld van kluizen, zul je vaak de term 'gecertificeerde kluis' tegenkomen. Maar wat houdt dit nou precies in? Wij leggen het uit.

De term 'gecertificeerde kluis' toont aan dat de kluizen zijn getest, gekeurd en voldoen aan bepaalde normen en eisen. Deze tests worden uitgevoerd door onafhankelijke testinstituten in verschillende Europese landen. Er zijn twee verschillende soorten classificaties: inbraakwerende kluizen en brandwerende kluizen. Ook zijn er kluizen die zowel inbraak- als brandwerend zijn. De gestelde eisen bepalen wanneer de inhoud van de kluis gegarandeerd veilig is en bieden dus extra zekerheid. Ook heb je een gecertificeerde kluis nodig als je de kluisinhoud wilt verzekeren.

Persoonlijk advies ®

Hoe wordt een certificaat afgegeven?

De certificeringstest van een kluis wordt niet door de fabrikant zelf uitgevoerd, maar door onafhankelijke, specialistische testinstituten, die bestaan in verschillende Europese landen. Zij zijn doorgaans aangesloten bij ESSA, de European Security Systems Association. ESSA is de overkoepelende organisatie op Europees en internationaal niveau voor beveiligingsproducten die bescherming bieden tegen inbraak en vuur. ESSA en de bijbehorende instituten geven zogenaamde ECB•S certificaten af, die de veiligheid en weerstand van de producten aantonen.

Bekijk ook dit filmpje van ESSA over gecertificeerde kluizen: https://youtu.be/qzUKbxlyPiA

Bij het certificeren worden alle belangrijke gegevens van een kluis vastgesteld en gearchiveerd. Hierbij kun je denken aan gebruikte materialen, constructiegegevens en gegevens van uitgevoerde tests. Als de kluis voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt er een bepaald 'label' van certificering afgegeven. Dit label vind je meestal op de binnenkant van de deur van de kluis.
Het certificeren eindigt vervolgens niet bij dit label. De fabrikant en de kluis moeten de certificering wel blijven 'verdienen'. Om de vastgestelde kwaliteit van kluizen blijvend te kunnen waarborgen, worden daarom vaak na de certificering ook nog tests uitgevoerd. Bij deze proeven wordt de kluisproductie nog eens extra gecontroleerd op kwaliteit en specificaties door een door de certificeringsinstantie gestuurde controleur. Dit gebeurt meestal onaangekondigd. Als de kluis niet meer blijkt te voldoen aan de vastgestelde eisen, zal de fabrikant hier op worden aangesproken, wat uiteindelijk kan leiden tot intrekking van het afgegeven certificaat.

Inbraakwerendheid

Inbraakwerende kluizen beschermen kostbaarheden zoals geld, belangrijke documenten en foto's tegen inbraak en diefstal. Met andere woorden: tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand tegen deze aanvallen wordt bepaald door metaaldikte en metaalsoort, het aantal sloten en andere factoren in de wanden en deuren die het inbrekers moeilijk maken. Er zijn een aantal constructiekenmerken waaraan je een inbraakwerende kluis kunt herkennen:

- Stevig sluitwerk met grote schoten;
- Een relatief hoge drempel van kluisdeur naar kozijn waar de kluisdeur in valt;
- Verankeringsgaten in de bodem en/of de achterwand, waarmee de kluis kan worden vastgezet. Dit voorkomt dat inbrekers de kluis mee kunnen nemen
- Een ingebouwde dievenklauw aan de scharnierkant van de kluisdeur.

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens in Europa geldende normeringen, zoals EN 14450 en EN 1143-1. Er zijn een aantal toonaangevende testinstituten van inbraakwerende kluizen in Europa, zoals VdS in Duitsland, CNPP in Frankrijk, Istituto Giordano in Italië en de instituten SP, SBSC en SSF in Zweden.

In tegenstelling tot verouderde normeringen, zijn de huidige Europese normen prestatienormen. Dit betekent dat er een bepaald niveau van eisen of normen moet worden behaald. Tests worden uitgevoerd door specialisten die beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en natuurlijk het nodige inbraakgereedschap. Hierbij wordt uitgegaan van de meest ongunstige situatie die men kan bedenken, het 'worst case' scenario. Vaak worden bij de tests één of meerdere openingen (handgat of mangat) gemaakt. Het resultaat daarvan wordt vervolgens omgezet in een score waarbij rekening wordt gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. Hoe hoger deze score uitvalt, hoe hoger de weerstand van de kluis. Op basis van de testresultaten wordt de kluis ingedeeld in een weerstandsklasse.

De mate van weerstand wordt ook wel uitgedrukt in de indicatie waardeberging. Deze indicatie geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het geldbedrag, hoe inbraakwerender de kluis.

Daarbij moeten ook de bijbehorende sloten voldoen aan bepaalde eisen. Kluizen krijgen alleen een certificering toegekend als ook dit het geval is. Bij gecertificeerde kluizen hoef je dus niet apart op de kwaliteit van het slot te letten.

Voor inbraakwerende kluizen bestaan bijvoorbeeld de volgende belangrijke veiligheidsnormen:

EN 14450 Europese Norm voor privékluizen met Security Level S1 en S2. 'Security Level' wordt hierbij ook wel 'Klasse' genoemd;
EN 1143-1 Europese Norm voor kluizen Grade 0 t/m klasse VI;
EN 1143-2 Europese Norm voor afstortkluizen Grade DI t/m klasse DIV;
'Grade' wordt ook wel 'Klasse', 'CEN' of 'Eurograde' genoemd en in 2 worden de Grades aangeduid met een Romeins teken (I, II, etc.) In EN 1143-1 loopt de classificatie door tot Grade XIII. Deze hogere klassen worden ingezet voor kluiskamers (volledige kamers die als kluis zijn ingericht). Kluizen gaan tot Grade VII.

NCP (Safe) norm. Deze norm is per 1 januari 2016 komen te vervallen. Tot dan toe verkochte producten behouden echter hun waarborging.
Een andere norm die je in Nederland ook tegen kunt komen is het SKG inbraakwerendheid certificaat. Dit certificaat toont aan of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Wanneer een product aan de eisen voldoet, krijgt het een classificatie in sterren. Het aantal sterren geeft de inbraakwerendheid van het product aan. Er zijn drie verschillende classificaties:

1 SKG ster: standaard inbraakwerend
2 SKG sterren: zwaar inbraakwerend
3 SKG sterren: extra zwaar inbraakwerend

Brandwerendheid

Brandwerende kluizen (ook wel brandkast of brandkluis genoemd) beschermen waardevolle spullen voor een bepaalde tijd tegen brand. Ze zijn voorzien van isolatie, dubbele wanden en een naadloze gieten afwerking. Door dit speciale ontwerp blijft de temperatuur binnenin een brandkast acceptabel, zodat je eigendommen minimaal een half uur lang veilig zijn opgeslagen. De beschermingsfactor wordt altijd uitgedrukt in minuten (30, 60 of 120 minuten). Er zijn verschillende brandwerende kluizen voor papier en voor datamedia.

Ook voor de classificatie van brandkasten worden onafhankelijke tests uitgevoerd. Hierbij worden de kluizen blootgesteld aan hoge temperaturen, gedurende een bepaalde tijd. De hoogte van de temperatuur hangt af van de zwaarte van de uit te voeren test. Bij de zwaarste proeven wordt doorgaans ook een valtest uitgevoerd. Daarnaast worden de kluizen eveneens getest op waterdichtheid en op afkoelkwaliteiten: de kluis moet tegen bluswater kunnen en door de hitte van een brand zal de kluis gedurende en na het blussen nog nagloeien en langzaamaan afkoelen. Hier moet een brandwerende kluis ook tegen bestand zijn, anders heb je het risico dat de kluisinhoud alsnog verloren gaat.

De belangrijkste testinstituten op het gebied van brandwerendheid zijn UL in Amerika, VDMA in Duitsland en SP in Zweden.
De certificering wordt ingedeeld op basis van de goederen die in de kluis worden opgeslagen. Voor brandwerende kluizen zou je bijvoorbeeld de volgende belangrijke veiligheidsnormen tegen kunnen komen:

Normen m.b.t. papier:

DIN 4102
Niet getest en niet gecertificeerd. De wanden van de kluis zijn geïsoleerd. Dit heeft een beperkt brandvertragend effect.

UL 30/60/120
In Amerika getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (30, 60 of 120 minuten bescherming bij brand).

NT Fire 017 60P
Getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (60 minuten bescherming bij brand).

EN 15659: LFS 30P / LFS 60P
Getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (30 of 60 minuten bescherming bij brand).

EN 1047-1: S 60P / S 120P
Extra zwaar getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van papier (60 of 120 minuten bescherming bij brand).

Normen m.b.t. digitale media(dragers):

EN 1047-1 S 60DIS / S 120DIS
Extra zwaar getest en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van digitale media (60 of 120 minuten bescherming bij brand).

ETL
ETL-geverifieerd en gecertificeerd voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals cd's, dvd's, en USB-sticks.

Verankering

Ten slotte is het volgens de Europese Norm voor kluizen ook nog van belang dat een kluis die minder dan 1000 kilo weegt, kan worden verankerd voor maximale bescherming. Om daadwerkelijk dekking te krijgen, is het vaak ook een eis van de verzekering.

  • Uitgebreid betaalgemak: