Epine.nl
Epine.nl
Burgemeester Keijzerweg 14
3352AR Papendrecht
078-6416410 - klantenservice@epine.nl

Prijslijst dienstverlening

Hieronder vindt u de prijzen van de door onze technische dienst geleverde services. De genoemde prijzen zijn standaard prijzen. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven dan zullen wij met u over de te betalen prijs vooraf overleggen. Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Handeling                         Prijs

Technisch onderzoek          eenmalig 15 euro

Inbouwen SD kaart             eenmalig 25 euro

Uitgebreide support            45 euro per uur

Overige werkzaamheden     45 euro per uur

Persoonlijk advies ®

  • Uitgebreid betaalgemak: