Epine.nl
Epine.nl
Burgemeester Keijzerweg 14
3352 AR Papendrecht
+31 (0) 78 641 64 10 - klantenservice@epine.nl
Bekijk alle
categorieën
»

 

Gratis verzending, échte winkel

Garantie

Wat betekent garantie?

Bij aankopen is de Standaard Garantie van toepassing. De Standaard Ganrantie beschermt tegen fabricage fouten. Dit betekent dat u van de leverancier van een product mag verwachten dat deze gedurende de overeengekomen garantietermijn garant staat voor de kwaliteit en het juist functioneren van het geleverde product. Epine garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 


Indien iets onder Standaard Garantie valt zal na ontvangst van het product een product dit in de regel voor u worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect door onze Technische Dienst is vastgesteld.

Het testen van garantiegevallen is binnen het kader van onze klantenservice kosteloos. We vragen echter uw begrip voor het feit dat wij voor niet-garantiegevallen de kosten voor het testen en eventuele retournering aan u doorberekenen.

Bij defecten na het verstrijken van de garantieperiode ondersteunt Epine u desgewenst ook. Afwijkende garantiebepalingen van fabrikanten geven wij aan u door, zonder deze echter te kunnen garanderen.

Om de afhandeling van garantieclaims te versoepelen verzoeken wij u, voor toezending van het defecte product, onze aanwijzingen met betrekking tot retournering door te lezen. Zo helpt u wellicht onnodige kosten te voorkomen en is een snelle afhandeling mogelijk. Let op dat op batterijen en accu's zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie. 

Het vervallen van de garantie

Houdt u er rekening mee dat bij mechanische beschadigingen zoals breuk, scheuren, putten, deuken, krassen etc., welke na aankoop zijn ontstaan, uw recht op garantie vervalt. Let u daarom ook op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden.

Voorbeelden waarbij de garantie vervalt

 • Doorverkoop van het gekochte artikel
 • Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:
 • Het zelfstandig en/of het actief opschroeven of maken van het aangekochte product;
 • Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de het product of printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in uw PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.

Specifieke voorwaarden voor batterijen

De bovengenoemde garantieverklaring is niet van toepassing op batterijen die:

 • niet volgens de bedieningshandleiding reglementair worden gebruikt; 
 • op onjuiste wijze zijn geïnstalleerd of in bedrijf zijn genomen; 
 • zijn omgebouwd, aangepast of worden gebruikt met componenten die niet door Epine zijn goedgekeurd;
 •  fysieke beschadigingen hebben opgelopen (bijv. valschade, transportschade); 
 • door overmacht zijn beschadigd (bijv. blikseminslag, overspanning, onweer, overstroming, brand); 
 • op verkeerde, nalatige of anderszins onjuiste wijze wordt gebruikt (met inbegrip van gebruik buiten de aanbevolen omgevingsvoorwaarden);
 • Langdurig onbeheerd aan de oplader/adapter zijn aangesloten;
 • Aanspraken met betrekking tot rechten die niet in de garantievoorwaarden worden genoemd, met name het recht op vergoeding van schade die direct of indirect het gevolg is van een mankement aan het apparaat, de vergoeding van kosten die door de demontage en montage zijn ontstaan of de vergoeding van winstderving, worden niet door deze garantieverklaring gedekt;
 • Deze garantieverklaring is ook niet van toepassing indien de bovengenoemde medewerkingsplichten of andere verplichtingen niet worden nagekomen. 

Mechanische beschadigingen van producten

 • Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks,SD-kaarten en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.
 • Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
 • Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.
 • Beschadigde of verwijderde zegels:
 • Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, dan wel het openen (openschroeven) van een product leiden tot het vervallen van de garantie.

In ieder geval geldt

Bouw alleen zelf componenten in, als u zeker weet hoe u dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie. De Standaard garantie geldt niet voor SD- en/of TF-kaarten ,Harde Schrijven en andere datadragers.

Fabrieksgarantie

Gedurende de garantieperiode, en soms ook daarna nog, bieden sommige fabrikanten services aan die u meer te bieden hebben dan de wettelijke garantie en welke onafhankelijk van de wettelijke garantie wordt geleverd. In het bijzonder bij hoogwaardige producten is dit steeds vaker het geval. Bij bijvoorbeeld monitoren is een voorbeeld van producten waarvan steeds meer fabrikanten direct aan de eindgebruiker service verlenen. De voorwaarden voor de toegang tot deze service zijn vaak gunstiger dan die bij het verkrijgen van alleen de wettelijke garantie.

 

Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit- mede om eventuele schade te beperken zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kun verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden naar: klantenservice@epine.nl o.v.v. uw ordernummer en de klacht.

Gebruiksvoorwaarden Lithium ion batterijen

Een goede en eenvoudige manier om problemen te voorkomen, is om simpelweg erg voorzichtig te zijn met je hoverboard. Laat hem niet vallen, schop er niet tegenaan en rij niet tegen scherpe objecten aan. Elk van deze dingen kan de scheidingsvellen beschadigen in de batterij en kortsluiting veroorzaken.

Kortsluiting kan theoretisch zorgen voor brand. De branden beginnen in de accu. Lithium ion batterijen bevatten verschillenden cellen van elk 4,20V. Vellen van polypropyleen of polyethyleen (elektrische isolatoren) scheiden de verschillende cellen. Wanneer één of meerdere van deze vellen beschadigt raken door een impact (harde val, aanrijding van het board), dan kan er kortsluiting. De grote hoeveelheid stroom kan er dan voor zorgen dat de lithium vlam vat en een intense brand ontstaat.

Wij leveren batterijen van hoge kwaliteit. Daarnaast heeft de oplader van het hoverboard heeft een mechanisme die detecteert wanneer de accu volledig opgeladen is en vervolgens het laadproces automatisch stopt. Als het board een harde val of aanrijding heeft gehad kan het mechanisme defect gaan, hetgeen kan leiden tot oververhitting van de cellen.

Verder is het van belang dat u het board altijd – zeker de eerste keer dat het board wordt geladen – onder toezicht oplaadt. Laadt daarnaast bijvoorbeeld nooit je hoverboard ’s-nachts op. Het is dus zeer belangrijk dat indien er zich een aanrijding of val met het apparaat heeft voorgedaan dat u ons hiervan in kennis stelt om het smart balance board te laten onderzoeken en indien nodig de batterij te laten vervangen.

Persoonlijk advies ®

 • Altijd de scherpste prijzen
  en de beste kwaliteit
 • Op werkdagen voor 17:00 besteld,
  morgen gratis bezorgd
 • Gratis retourneren
 • Direct advies van de specialist via online chat
 • Producten in het echt zien? Kom naar onze winkel in Papendrecht
 • Speciaal voordeel voor installateurs en resellers
 • Uitgebreid betaalgemak: